ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Оферта

 1. Загальні положення.
 2. Фізична особа-підприємець Бручко Наталія Вікторівна (далі – Продавець), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Договір) та має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на інтернет-сайті Продавця radiokava.com.ua адресу як фізичних, і юридичних (далі Покупець).

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, цей документ є офертою, а факт вчинення Покупцем замовлення, в усній (за телефоном або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі та отримання цього замовлення Продавцем – є повним та безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

Використання послуг та купівля товарів, послуг інтернет-магазином radiokava.com.ua передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співробітництва, викладеними у цьому документі.

Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що:

А) на момент придбання товару йому виповнилося 18 років;

Б) інформація, що надається при замовленні товарів чи послуг, є правильною та актуальною;

В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншу інформацію, пов’язану з діяльністю продавця.

На підставі вищесказаного, уважно ознайомтеся з цим договором (публічною офертою) і якщо ви не погоджуєтесь з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, залиште сайт.

У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити так:

«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

“Товар” – перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежується лише сайтом.

“Продавець” – компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежується лише сайтом.

«Покупець» – фізична чи юридична особа, яка вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Акцепт» – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем під час розміщення заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

«Кур’єрська доставка» – безпосередня передача товару від продавця до Покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору. Продавець не здійснює самостійно доставку товару.

Інтернет-магазин – веб-сторінка продавця radiokava.com.ua

«Місце продажу Товару» – заклад комунального харчування (кав’ярня) Продавця.

 1. Предмет Договору
  2.1. Продавець здійснює продаж Покупцю Товару, відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін, а Покупець має право сплатити та прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Цей договір є офіційним документом Продавця і є невід’ємною частиною оферти.

2.3. Продаж товару здійснюється у установі Продавця.

 1. Момент укладання договору.
  3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними чи офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззастережним прийняттям умов цього Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка набула договірних відносин. Покупець зобов’язується самостійно знайомитись з умовами договору, продавець не зобов’язаний інформувати Покупця про наявність договору.

3.3. Моментом вступу Покупця у договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення та форму оплати.

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформлює договір із підписами сторін.

3.5. Покупець самостійно та за власним бажанням зв’язується з продавцем, що означає, що Покупець ознайомився з цим договором та погоджується з ним.

 1. Ціна товару.
  4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані у національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранта.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну товару до моменту оформлення замовлення без попередження покупця.

4.3. Остаточною є ціна, вказана менеджером під час оформлення замовлення.

4.4. Ціни, вказані на сайті radiokava.com.ua, мають ознайомлювальний характер.

ой формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю ціну товару у момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю чи договором між сторонами.

5.2. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину radiokava.com.ua здійснюється в національній валюті України відповідно до цін та тарифів, встановлених на момент купівлі товарів або отримання послуг.

5.3 Оплата товарів та послуг інтернет-магазину radiokava.com.ua здійснюється відповідно до розділу «доставка, оплата та ціни», опублікованому на сайті radiokava.com.ua. Оплата зараховується лише за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті.

5.4. У разі не оплати, неповної або несвоєчасної оплати інтернет-магазин radiokava.com.ua залишає за собою право призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов’язань та не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

5.5. Товари та послуги гарантуються та надаються лише за фактом отримання оплати інтернет-магазином radiokava.com.ua (за наявності товару на момент фіксування оплати Продавцем у імпортера, фізичної наявності товару на складі продавця, можливості його доставки на склад Продавця або за адресою, вказаною Покупцем) . До моменту оплати інтернет-магазин radiokava.com.ua не несе жодних зобов’язань перед Покупцем товарів та послуг, замовлених Продавцем.

5.6. При безготівковій формі оплати обов’язок Покупця щодо сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов’язаний пред’явити менеджеру чи кур’єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

5.8. Ціни на будь-які позиції Товару можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовлення позиції Товару до оплати Замовлення, Продавець зобов’язаний у найкоротший термін повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити чи анулювати замовлення. У разі відсутності зв’язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24 годин з моменту зміни ціни на товар.

 1. Доставка товару.
  6.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою самостійного вивезення (самовивіз) із закладу громадського харчування (кафе) Продавця, або скористатися послугами кур’єрської доставки. Продавець самостійно не здiйснює доставку замовленого Товару Покупцевi.

6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування (кафе) Продавця, який буде вказано у замовленні.

6.3. Кур’єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням з Покупцем та за вказаною ним адресою.

6.4. Доставка замовленого товару здійснюється в межах м. Київ, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

 1. Продаж товару та послуг.
  7.1. Інтернет-магазин radiokava.com.ua не гарантує виконання замовлення. Усі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам сайт radiokava.com.ua) можуть містити невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, купівлі товару або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або обставини непереборної сили.

7.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов’язань за обставин, викладених у п.7.1 (за винятком «форс-мажор») інтернет-магазин radiokava.com.ua несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплата за товари чи послуги .

7.3. Інтернет-магазин radiokava.com.ua не несе і за жодних обставин не може нести жодної матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від клієнта як оплата за товари та послуги.

7.4. Інтернет-магазин radiokava.com.ua залишає за собою право відмовити у наданні послуг чи продажу товару Покупцю на свій розсуд.

7.5. Кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в таких випадках:

А) відмова клієнта від отриманої послуги чи товару після оплати та отримання від кур’єра;

Б) за рішенням суду;

В) якщо цей товар є належною якістю.

7.6. Місце продажу Товару є закладом громадського харчування (кав’ярня) Продавця

 1. Відповідальність перед третіми особами.
  8.1. Інтернет-магазин radiokava.com.ua не несе жодної відповідальності за використання або подальше використання товарів та послуг, придбаних в інтернет-магазині radiokava.com.ua та за його допомогою.

8.2. Інтернет-магазин radiokava.com.ua не несе відповідальності за зміст та якість, проданих товарів за умови наявності сертифікатів імпортера та документів, що підтверджують придбання даної продукції імпортера.

 1. Права та обов’язки Сторін.
  9.1. Продавець зобов’язується:

юбую приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними із виконанням замовлення.

9.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

9.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

9.3. Продавець має право передати свої права та обов’язки щодо виконання Замовлень третім особам.

9.4 Покупець зобов’язується:

9.4.1. До моменту звернення до інтернет-магазину true.org.ua ознайомитись із змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазину.

9.5. Право власності на замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

 1. Форс-мажорні обставини.
  10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії тощо), що забороняють заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції , заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін бере на себе ризик за результатами форс-мажорних обставин.
 2. Авторські права.
  Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину (radiokava.com.ua) є власністю продавця та/або його постачальників та виробників Товару.
 3. Інформація та її використання.
  12.1. Покупець зобов’язаний надати точну та правдиву інформацію в кількості, необхідної для надання послуг та/або покупки товару, що він отримує чи купує. Інформація, надана Покупцем, може бути опублікована у відкритих джерелах.

12.2. Інтернет-магазин radiokava.com.ua має право на власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження справжності наданої інформації.

12.3. Надання неточної інформації або надання такої інформації на прохання інтернет-магазину radiokava.com.ua може бути приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин radiokava.com.ua не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Покупцем у разі призупинення/невиконання послуг або продажу товару за умови невиконання пункту 12.1.

12.4. Продавець збирає та обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по батькові Покупця, адресу доставки; контактні телефони, адресу електронної пошти тощо) з метою:

 • виконання умов цього Договору;
 • Доставка Покупцеві замовленої ним продукції.

12.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин radiokava.com.ua, Покупець дає згоду на збирання та обробку такої інформації.

12.6. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

12.7. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Заявки, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Фізична особа підприємець Бручко Наталія Вікторівна
Контактний телефон: +38 (063) 970 69 04
Ідентифікаційний номер:3407311161

Політика щодо обробки персональних даних

 1. Загальні положення

Справжню політику обробки персональних даних складено відповідно до вимог ВР України Закону від 01.06.2010 № 2297-VI «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних ФОП Бручко Наталія Вікторівна (далі – Оператор).

Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://www.radiokava.com.ua/.

 1. Основні поняття, що використовуються у Політиці

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки;
Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних);
Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://www.radiokava.com.ua/;
Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними;
Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певного або визначеного Користувача веб-сайту https://www.radiokava.com.ua/;
Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://www.radiokava.com.ua/;
Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певному особі чи певному колу осіб;
Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;
Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 1. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

Прізвище ім’я по батькові;
Електронна адреса;
Номери телефонів;
Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).
Дані за текстом Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

 1. Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.
Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти bruchkoev@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».
Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

 1. Правові основи обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, які розміщені на сайті https://www.radiokava.com.ua/. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

 1. Порядок збору, поранення, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням чинного законодавства.
У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора bruchkoev@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення через електронну пошту на електронну адресу Оператора bruchkoev@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

 1. Транскордонна передача персональних даних

Оператор на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися у цьому, що іноземним державою, територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

0
Кошик порожній!

Схоже ви ще не додали жодного товару.

Переглянути продукти